Kontakt

Medsenger Sp. z o.o.

91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 9

NIP: 947-199-83-79

KINEMEDICA - Teofilów

Łódź, Teofilów, ul. Klaretyńska 9

KINEMEDICA - Górna

Łódź, Chojny, ul. Paderewskiego 47

Poradnia ALOES

Łódź, Retkinia, ul. Hubala 1